stäng

Allmänna villkor för köp och service hos Ulla Popken KB

 

Köpavtalet

skickas utan vidare bekräftelse tillsammans med leveransen av dina varor. Vi bekräftar din onlinebeställning via E-post så fort vi mottagit den, med förbehållet att kunna pröva din beställning internt. I undantagsfall kan vi inte garantera att vi kan fullfölja din beställning.

Du kommer inte att få artikeln/artiklarna  som du har beställt. Du kommer inte få artiklar levererade till dig som du inte har beställt.

Leveransen

Artiklar som är tillgängliga levererar vi vanligtvis inom 3-5 vardagar efter det att en fullständig och felfri beställning mottagits. Leveranstiden på önskad artikel visar vi dig alltid direkt vid respektive artikel. På så sätt kan du se direkt när du kan räkna med leverans.

Leveransen kan bli fördröjd om det kommer en sön-eller helgdag mellan beställningen och leveransen. Skulle beställningen innehålla artiklar som inte är tillgängliga kan försändelsen skickas vid en senare tidpunkt. För att minska miljöbelastningen skickar vi så vitt möjligt så kallade delleveranser tillsammans i ett paket. Detta kan leda till försenade leveranser. Om du inte önskar detta tillvägagångssätt av din beställning, var god kontakta vår kundtjänst:

Tel. 0771-25 20 01

E-Mail: Service@ullapopken.se

För artiklar ur förhandsvisningar av kollektionerna gäller särskilda leveranstider. Denna information står i texten på artikelns detaljsida.

Leverans till din önskade adress

Vi kan även leverera till din arbetsplats etc. om du så önskar. Varor kan endast levereras inom Sverige. För leveranser utomlands, se nedan.

Betala utan problem

genom att själv välja hur du vill betala. Fyll helt enkelt i önskat betalningssätt i samband med din beställning. Samtliga priser i vår online-shop gäller svenska kronor, (kr), och är alla inklusive moms. Priserna gäller minst fram till utgivningen av nästa katalog. En avrundning till hela kronor görs på räkningens slutbelopp.

Köp med kreditkort

För att genomföra betalningen behöver vi ditt kreditkortnummer och CVC/CVV-kod, namnet på kontoförande bank samt kortets giltighetstid. Betalningen genomförs samma dag som varorna lämnar vårt lager. Returnerade varors värde återbetalas omgående till ditt kundkonto och summan förs över till ditt kreditkortskonto.

Köp per faktura (förutsatt att kreditvärdighet finns)

Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter leverans mottagits. Vid betalning per faktura tillkommer en avgift på 14 kr. Du betalar fakturan enklast med det förberedda formuläret som du fick med din klädleverans. Vårt plusgironummer är: 4132303-1 För att gardera oss mot för stor kreditrisk förbehåller vi oss rätten att leverera varan mot postförskott eller efter betalning med kreditkort.

Vid betalning per faktura är personnummer en obligatorisk uppgift. Saknas det skickas beställningen automatiskt ut mot postförskott.

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas ej vidare till tredje person. Fram tills dess att fullständig betalning skett är varorna att betrakta som Ulla Popken KB:s egendom. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

Köp mot postförskott

Vid leverans mot postförskott tar Posten ut en avgift när du hämtar ut paketet. Hela beställningsavgiften betalas vid uthämtningstillfället.

Förmånserbjudande

Förmånserbjudande bygger på minsta ordervärde efter returer. Inlösning av en rabatt kommer att återföras om minsta ordervärde efter retur (återlämning av produkterna) inte uppfylls. Ett förmånserbjudande kan endast lösas in en gång och med begränsad giltighet. Förmånserbjudande gäller även för rabatterade artiklar men endast för tillgängliga produkter och kan inte kombineras med andra rabatter eller kampanjerbjudanden. En påföljande kreditering av förmånserbjudandet eller en kontant utbetalning eller bokning på kundkontot är inte möjlig.

Beställningsmängd

Vi ber om er förståelse för att vi endast kan leverera beställningar av rimlig mängd till slutkonsumenter och inte vänder oss till återförsäljare.

Garantier

Den lagstadgade garantiffristen är på två år och börjar vid överlämnandet av varan. Under denna tid åtgärdas alla produktbrister kostnadsfritt, förutsatt att bristen innefattas av garantin. Dina garantianspråk ska först och främst uppfyllas genom eftersändningar av ny vara. Vid felleverans av eftersändning har du rätt att kräva att köpet hävs eller att varan i fråga prissänks. Skador som inte täcks av garantin är sådana som uppstår med vanligt slitage, av oaktsamt bruk och vid felaktig eller bristande produktskötsel.

Leveranser utomlands

Kan endast betalas med kreditkort. Beställningen görs på vår internationella hemsida www.ullapopken.eu (OBS! bara för beställningar utom Sverige!). Priserna är i euro och frakten kostar 16,95 €. Mer information om villkoren för detta får du på telefonnummer: 0771-25 20 01. Vänligen beakta att eventuella tullavgifter och skatter vid retursändningar inte betalas av oss.

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka Ulla Popken Postnord, SE-207 06 MALMÖ , E-Post: Service@ullapopken.se ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Du kan använda mönster-ångerblanketten (ladda ned här)som finns på www.ullapopken.se/returpolicy till detta, med det är inget krav.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Var god skicka tillbaka varan i originalförpackningen tillsammans med den ifyllda retursedeln. Använd gärna den förbetalda returadresslappen som medföljer i paketet. När du använder denna debiteras du ett enhetspris på 50 kr oavsett paketets storlek, vikt eller antal artiklar. Denna fraktkostnad regleras i efterhand (om en artikel är felaktig eller felexpedierad så betalar vi frakten). Returnera inte artiklar från olika leveranser i samma kartong. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 

Impressum:

Ulla Popken KB
Mölndalsvägen 30A
412 63 Göteborg

Tel.: 0771-25 20 01
Email: Service@ullapopken.se

Ulla Popken KB
Nordea

PlusGiro 4132303-1

IBAN: SE76 9500 0099 6034 4132 3031
BIC: NDEASESS

Samtliga data, texter und bilder tillhör Ulla Popken KB. Kommersiellt användande av dessa endast med vårat uttryckliga medgivande.