TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor för tävlingen "50 x 2.500 kr vinn butikskupong" från måndag 24 juli 2023 till onsdag 26 juli 2023

1. Allmänt
Administratör för tävlingen är Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Tyskland.

2. Medverkan
(1) Alla personer som är minst 18 år får delta. Anställda hos Popken Fashion GmbH och anslutna företag samt deras släktingar får inte delta i tävlingen.Du deltar om du uppfyller kampanjens villkor och köper minst en vara från Ulla Popkens nätbutik under kampanjperioden.

3. Tävlingens genomförande
Tävlingen pågår från och med måndag den 24 juli 2023 till onsdagen den 26 juli 2023 (kl. 23:59).Om flera beställningar skulle göras med identiska namn och fakturerings- och leveransadresser gäller endast den första beställningen som görs. Det tillämpas inget lägsta beställningsvärde för att delta i tävlingen.

4. Dragning och presentation av vinnarna.
Dragningen äger rum fredag den 28 juli 2023. Dragningen är slumpmässig. Kontant utbetalning är inte möjlig.

Vinsten kan inte överlåtas till annan person.

Vinnaren informeras via e-post. Alla deltagare samtycker genom sitt deltagande att deras namn får offentliggöras på internet om de skulle vinna.

5. Dataskyddsvillkor
Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna uttryckligen till att tävlingsarrangören får lagra nödvändiga uppgifter i syfte att administrera tävlingen.
Tävlingsarrangören borgar för högsta möjliga dataskydd inom ramen för tävlingen och följer all relevant lagstiftning i detta avseende. Personuppgifter ska inte vidarebefordras eller säljas till utomstånde.
När tävling är avslutad ska den lagrade informationen om deltagarna raderas om inte deltagaren samtycker till att uppgifterna får användas i marknadsföringssyfte. Deltagaren kan när som helst meddela tävlingsarrangören att han/hon drar tillbaka sitt samtycke till behandlingen eller användningen av hans/hennes personuppgifter i reklam, marknads eller opinionsundersökningssyfte.