Ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten, meddela oss på följande adress: Ulla Popken Postnord, Vevaxelgatan 8, SE-207 06 MALMÖ, E-Post: "Service@ullapopken.se" skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, e-post). Du kan använda "mönster-ångerblanketten" som finns på www.ullapopken.se/sv/angerratt till detta, med det är inget krav.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Utövan av ångerrätten
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att medföra några kostnader för dig. Vi kommer att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Var god skicka tillbaka varan i originalförpackningen tillsammans med den ifyllda retursedeln. Använd gärna den förbetalda returadresslappen som medföljer i paketet. När du använder denna debiteras du ett enhetspris på 50 kr oavsett paketets storlek, vikt eller antal artiklar. Denna fraktkostnad regleras i efterhand (om en artikel är felaktig eller felexpedierad så betalar vi frakten). Returnera inte artiklar från olika leveranser i samma kartong. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.