De vanligaste frågorna

Beställda artiklar kan du annullera på telefon om dessa ännu inte har fakturerats. Ångerrätten berörs inte av möjligheten att annullera artiklar.
Den lagstadgade ångerblanketten hittar du i våra köpvillkor på www.ullapopken.se/sv/allmanna-villkor eller i förklaringen av ångerrätten på www.ullapopken.se/sv/angerratt.
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part tar den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren Popken Fashion GmbH, Postnord, Vevaxelgatan 8, SE-207 06 Malmö, E-Post: Service@ullapopken.se, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda mönster-ångerblanketten som finns på www.ullapopken.se/angerratt till detta, med det är inget krav. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Ja, du kan skicka tillbaka levererade varor inom returfristen utan att uppge något skäl resp. återkalla ditt avtal med oss. Vänligen packa varorna och lägg i retursedeln så att vi omgående kan kreditera beloppet när vi fått returen. Viktigt: Klistra den förbetalda returadresslappen på paketet, ovanpå den adresslapp som redan finns på kartongen. Returkostnaden är 50 kr. Vid fakturabetalning ska detta belopp betalas in extra, vi skickar ingen separat faktura!