stäng
Kontakt

 

Beställning via telefon: Tel. 0771-25 20 00
Beställning via e-post: Service@ullapopken.se
Kundservice:   Tel. 0771-25 20 01
Service@ullapopken.se
Kontakt via brev:

Ulla Popken KB 
SVARSPOST
204 703 60
SE-IPZ1-35/005
208 00 Malmö

Returadress:

Ulla Popken KB 
Postnord
SE- 207 06 Malmö

Affärsadress:  Ulla Popken KB
Mölndalsvägen 30A
412 63 Göteborg
Plusgironummer4132303-1
Tvistlösning: Europeiska kommissionen ställer en webbplats till förfogande för online-tvistlösning som du hittar här http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . För att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljenämnd är vi inte skyldiga eller villiga.